Til forsiden  

Generalforsamlingen 21. maj 2021 KL 19:00 
i Vesterhavshallens kantine.

 

Dagsorden.

           1. Valg af dirigent
      
2. Formandens beretning
      
3. Kasserens fremlæggelse af regnskabet samt fastlæggelse af kontingent for 2022
      
4. Indkomne forslag (der er ingen indkomne forslag)
       5.
Valg af bestyrelse (på valg er Inge lise G. Pedersen, Karsten Thomsen og Niels Jørgen
           Jacobsen)

      
6. Valg af suppleanter (på valg er Lisbeth Frandsen)
      
7. Valg af revisor
      
8. Valg af revisor suppleant
       9.
Eventuelt.

Der var mødt ca. 36 medlemmer op til generalforsamlingen, der som sædvanlig foregik hurtigt, og i god ro og orden. Formandens beretning kan læses her, og referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

Vi sluttede aftenen med en god middag.  

 


Se et par billeder fra aftenen