Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen 
torsdag den 21. maj 2021

   

  1. Generalforsamlingen startede med at Kirsten bød de 36 fremmødte velkommen, og herefter blev Ernst Madsen valgt som dirigent.             

 

2.     Kirsten fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Beretningen kan læses på Druernes hjemmeside.

 

  1. Inge-Lise fremlagde regnskabet, dette viste et overskud på 382,42 kr. Indtægterne var i året 54.600 kr. og udgifterne har været 71.002,14 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

4.     Der var forslag ingen indkomne forslag.    

 

5.     Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg: Inge Lise Grønborg, Karsten Thomsen og Niels Jørgen Jakobsen. Alle modtog genvalg

 

6.      Valg af suppleanter:. På valg var Lisbeth Frandsen, som blev valgt, som ny suppleant blev Steen Wedderkopp Madsen valgt.

 

  1. Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Jan Andersen og begge blev genvalgt.

 

  1. Valg som revisorsuppleant: Niels Gotfred Grønne blev genvalgt.

 

  1. Under eventuelt blev der uddelte Roser til de afgående bestyrelsesmedlemmer af Ernst Madsen, som syntes at bestyrelsen havde gjort et stort arbejde for at holde klubben kørende i den svære tid med Corona.. Karsten Thomsen opfordrede medlemmerne til at komme med gode ideer til komme til kommende smagninger.

 

 Disse var ordene.

 Hilsen Nj