Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 19 maj 2017

1.   Generalforsamlingen startede med at Ernst bød de 26 fremmødte velkommen, og herefter blev Chresten Bjerre valgt som dirigent.

2.   Ernst fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Beretningen kan læses her.

3.   Niels Jørgen fremlagde regnskabet p.g.a. Inge-Lises fravær, dette viste et overskud på 6.987,39 kr. Indtægterne var i året 96.778,34 kr. og udgifterne har været 89.790,95 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.   Der var ingen indkomne forslag.

5.   Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg: Martin Byg Madsen, Trine Madsen, Inge-Lise Tanderup og Niels Jørgen Jakobsen. Trine Inge-Lise og Niels Jørgen blev genvalgt. Mikkel Barfod blev nyvalgt. Martin holder en pause p.g.a. arbejdet.

6.   Valg af suppleanter: På valg var Aage Bennedsgaard, Birte Bro blev begge genvalgt. Martin Byg Madsen blev foreslået som ekstra suppleant og blev valgt.

7.   Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Jan Andersen og begge blev genvalgt.

8.   Valg som revisorsuppleant: Niels Gotfred Grønne blev genvalgt.

9.   Under eventuelt uddelte Chresten Bjerre roser til bestyrelsen for deres arbejde. Ernst takkede herefter Chresten, og uddelte vin til Juliane og Jørn (Jørn deltog ikke i generalforsamlingen) for deres ind indsats Ernst takkede for god ro og orden.

 Disse var ordene. Hilsen Niels Jørgen