Til forsiden  

Formandens beretning til generalforsamlingen fredag den 19 maj 2017

Vinsmagning nr 209 og Generalforsamling nr 29

 

Vi har i overensstemmelse med vedtægterne afholdt 7 vinsmagninger Inkl. denne generalforsamling.

Vi har i år ikke rundet nogen milepæle i Ringkøbing Druerne. I 2013 havde vi 25 års jubilæum, og det betyder at vi har eksisteret i 30 år til maj næste år. Men ingen runde år eller runde smagninger i år, så det har været præget af ordinære smagninger. Det har imidlertid ikke været mindre interessant eller spændende af den grund. Vi har mødt mange spændende mennesker og spændende vinhuse og haft mange hyggelige, interessante aftener.

Selv om vi er blevet lidt færre medlemmer på det sidste har vi haft en mødeprocent  på 70-80%, og det tager vi det som udtryk for at vi ikke har ramt helt forkert med årets arrangementer, og at det ikke altid er de flest der er de best. Jeg vil kort kommentere nogle af de vinsmagninger vi har afholdt.

Vi startede året i september med et ud af huset arrangement, som vi jo så ofte gør. En aften på Cafe. Cafe Kræs havde fået ny mand i køkkenet som gerne ville forestå en vinsmagning for os. Jesper vidste hvad han talte om og han vidste en masse om mad og vin. Det var en god aften med god vin og mad hos en af vore lokale forretningsdrivende. En cocktail vi godt kan lide.

 Ved Oktobersmagningen havde vi besøg af ægteparret Værebro der havde inviteret Pietro Beconcini med fra trøffelbyen San Miniato i Toscano til en spændende og inspirerende aften, der bød på smagning af trøffel og god vin. Formandens helt private vurdering er at vi godt kunne undvære trøflerne, men det er jo en individuel vurdering. Som jeg tidligere har været inde på gør det en smagning mere autentisk når producenten selv er med og fortæller om sine produkter. Der er ligesom lidt mere gnist.

Vores arrangement i november blev begået af Bjarne Holm fra Taster wine. Som tilfældet var sidste gang Bjarne besøgte os var også denne smagning lidt utraditionel. Der blev serveret 12 vine. Der blev kort fortalt om karakteristika hvorefter vi frit kunne gå op og smage på herlighederne og smage vinene op mod hinanden. Vi havde til arrangementet inviteret vore venner fra ”Æ Klitdruer” fra Hvide Sande. Der kom ikke så mange som vi havde håbet, men dem der kom syntes de havde haft en god aften.

Kim Hedemann Dansk Vin Import, også en gammel kending her i klubben var på besøg som den første i 2017. Han præsenterede gode vine fra det meste af verden, og med interessante og gode, muntre historier gav han os en underholdende aften. Der er jo stor forskel på hvordan de forskellige repræsentanter vælger at afvikle en vinaften. Nogle er seriøse og saglige, måske lidt tunge, mens andre fortæller sjove historier fra deres daglige virke og rejser, hvilket kan være et frisk pust og befriende en gang imellem.

Eventyrvin var inviteret til vores vinsmagning i marts måned. Eventyrvin kendte vi fra vores vinfestival i 2016. Vi huskede ham vel nok på grund af hans vine fra Bulgarien. Dem prøvede vi igen d. 2. marts sammen med vine fra Italien.

I april afholdte vi det næstsidste arrangement i denne samling. At tyde på kommentarer og snakken efter vi havde smagt 6 pragtfulde vine var at aftenen med Liber vin en stor succes. Indtrykket herfra var en pige med begge ben på jorden og en brændende passion for det hun foretog sig. Så er det altid spændende.  

Det sidste arrangement i denne samling er det vi skal i gang med om lidt. Vi skal i aften have lidt godt at spise og lidt god vin. Herefter kaffe/te som der står i programmet. Menuen står i bladet så det vil jeg ikke kommentere yderligere men håbe alle får en god aften.

Hvis tilslutningen ellers bliver stor nok til vinfestivalen i år vil Ringkøbing Druerne også i år være tilstede når den afvikles som et samarbejde med Ringkøbing handelsforening. I år afholdes den lørdag d. 26. august fra 11:00 – 16:00. Vi håber forretningerne vil støtte op om arrangementet og holde åben og gerne med vin som tema. Det er jo mest for byens skyld vi er med til dette her, men når sådan noget foregår synes vi også at den lokale vinklub skal vise flaget. Som jeg sagde sidste år traf vi mange glade mennesker, som gav udtryk for at vinfestival og Ringkøbing hører sammen. Det er som sagt også vores indtryk og som sådan vores bevæggrund til at deltage.

Næste afsnit er også en gentagelse fra sidste år. Det er dejligt og inspirerende når vi har en aktiv medlemsskare. Vi får mange forslag til både arrangementer, arrangementsformer og foredragsholdere, og gør naturligvis så vidt muligt brug af forslagene, og vi vil også gerne i år komme med en opfordring til medlemmerne om at hjælpe med nye emner. Vores vinmester vil gerne inspireres og tager med glæde imod nye ideer.

Vi får i dag stort set alle fra- og tilmeldinger via vores hjemmeside hvilket er en stor lettelse frem for telefonisk kontakt. Det er ret vigtigt at have styr på hvor mange og hvem vi bliver til arrangementerne, og ved at bruge tilmelding på nettet har vi dokumentationen i orden.

Vi vil gerne sige tak til medlemsskaren for jeres store engagement og den trofasthed i viser klubben. For os i bestyrelsen er det jo lønnen i sig selv, og vi håber, at I også i fremtiden vil bakke op om vores vinsmagninger. Vi vil i bestyrelsen forsøge at gøre os fortjente til jeres tillid og gøre vores vinsmagninger så spændende og inspirerende at vi også fremover vil have en social, seriøs og spændende vinklub.

Tak til vore utrættelige revisorer Henning Bro og Jan Andersen, som med fast hånd har revideret regnskabet. 

En stor tak til vores webmaster Jørn Christiansen og til vores dekoratør Juliane for det store arbejde de har ydet i den forgangne samling. Jørn med hans bidende og afslørende fotojournalistik og Juliane med de flotte borddekorationer. De er ikke er på valg, og vi håber da naturligvis at de fortsætter, men vi synes at de under alle omstændigheder fortjener en lille erkendtlighed.

Fra formandskabet skal lyde en stor uforbeholden tak for et godt, positivt samarbejde til en engageret bestyrelse og suppleanter. Vi er seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, og alle trækker på uselvisk vis læsset indtil opgaven er fuldført Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer. Jeg ser frem til arbejdet med den nye bestyrelse.

Ringkøbing den 19. maj 2017

Bestyrelsesformand Ernst Madsen