Til forsiden  

Generalforsamling d. 10. september 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

4.1. Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændringer

5. Valg af bestyrelse
     Michael Møller (ønsker ikke genvalg)
     Mikkel Barfoed (ønsker ikke genvalg)
     Aage Bennedsgaard

6. Valg af suppleanter
     Kirsten Mortensen

7. Valg af revisorer
     Henning Bro
     Jan Andersen

8. Valg af revisor suppleant
     Niels Gotfred Grønning