Til forsiden  
 

Ordinær Generalforsamling

Fredag den 10. maj 2019

Dagsorden iflg. Vedtægterne

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab

  4. Indkomne forslag
    4.1. Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændringer

  5. Valg af bestyrelse
    På valg er:
    Trine Madsen (ønsker ikke genvalg)
    Inge-Lise Tanderup (ønsker ikke genvalg)
    Niels Jørgen Jacobsen

  6. Valg af suppleanter
    På valg er:
    Birte Bro (ønsker ikke genvalg)
    Inge Lise G. Pedersen

  7. Valg af revisorer
    På valg er:
    Henning Bro
    Jan Andersen

  8. Valg af revisor suppleant
    På valg er:
    Niels Gotfred Grønning

  9. Evt.