Til forsiden  

 

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling:

Fredag den 24.05.2013 kl. 18.00, Beach Bowl, Søndervig

          Dagsorden iflg. vedtægterne

          1. Valg af dirigent

          2. Formandens beretning

          3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet

          4. Indkomne forslag

               A. Ændringsforslag til forhøjelse af kontingent

               B. Forslag om udsendelse af blad på mail fremfor post

          5. Valg af bestyrelse

              På valg er:

              Trine Madsen (genvalg modtages)

              Inge-Lise Tanderup (Genvalg modtages)

              Niels Jørgen Jacobsen (Genvalg modtages)

              Karsten Thomsen (genvalg modtages ikke) (udtrådt af bestyrelsen)

          6. Valg af suppleanter

              På valg er:

              Hilda Pedersen (genvalg modtages)

              Aage Bennedsgaard (genvalg modtages)

          7. Valg af revisorer

              På valg er:

              Henning Bro (genvalg modtages)

              Tine Lillelund (genvalg modtages ikke)

          8. Valg af revisor suppleant

              På valg er:

              Jan Andersen (genvalg modtages) 

          9. Evt.