Til forsiden  

 

Indkaldelse til:

Ordinær Generalforsamling Fredag den 11.05.2012 kl. 18.30 i Medborgerhuset

          Dagsorden iflg. vedtægterne

          1. Valg af dirigent

          2. Formandens beretning

          3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet

          4. Indkomne forslag

          5. Valg af bestyrelse

              På valg er:

              Ernst Madsen (genvalg modtages)

              Karsten Thomsen (genvalg modtages)

              Agnethe Hansen (genvalg modtages)

          6. Valg af suppleanter

              På valg er:

              Hilda Pedersen (genvalg modtages)

              Aage Bennedsgaard (genvalg modtages)

          7. Valg af revisorer

              På valg er:

              Henning Bro

              Tine Lillelund

          8. Valg af revisor suppleant

              På valg er:

              Jan Andersen

          9. Evt.

Se menuen til spisningen efter generalforsamlingen her.