Til forsiden  

 

Indkaldelse til:

Ordinær generalforsamling

Fredag den 28. maj 2010 i Vestjysk Banks kantine

Dagsorden iflg. vedtægterne:

                                   1. Valg af dirigent

                                   2. Formandens beretning

                                   3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet

                                   4. Indkomne forslag

                                   5. Valg af bestyrelse

                                   Følgende er på valg:

                                   Ernst Madsen

                                   Karsten Thomsen

                                   Agnethe Hansen

                                   6. Valg af suppleanter

                                   Følgende er på valg :

                                   Hilda Pedersen

                                   Tine Lillelund (genvalg modtages ikke)

                                   7. Valg af revisorer

                                   Følgende er på valg:

                                   Henning Bro

                                   Aage Bennedsgaard

                                   8. Valg af revisorsuppleant

                                   På valg er:

                                   Jan Andersen

                                   9. Eventuelt

 

Generalforsamlingen 2010 er vel overstået

 Se formandens beretning og referatet.

Aftenens menu kan ses  her.

Se et par billeder fra aftenen