Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 20 maj 2009

1.     Christen Bjerre blev valgt som dirigent.

2.     Ernst fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses på Druernes hjemmeside.

3.    Inge-Lise fremlagde regnskabet, som viser et lille underskud på1164,37 kr. Indtægterne var i årets løb 90.971,56 kr. og udgifterne har været 92.135,93 kr. Der var ingen kommentarer, så herefter blev regnskabet godkendt

4.     Der var ingen indkomne forslag.

5.    Valg til bestyrelsen: Følgende var på valg: Trine Madsen, Inge-Lise Tanderup og Niels Jørgen Jakobsen, alle genopstillede og blev genvalgt.

6.     Valg af suppleanter: På valg var Hilda Pedersen og Tine Lillelund, begge blev genvalgt.

7.     Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Aage Bennedsgaard begge blev genvalgt.

8.     Valg af revisorsuppleant: Her var Jan Andersen på valg og han blev genvalgt.

9.    Under eventuelt takkede Niels Kaae bestyrelsen for deres store arbejde for klubben og banken for at vi kan bruge de fantastiske lokaler uden beregning. Det er dejligt for klubben og han så gerne at vi inviterede bankens direktør med til et arrangement. Inge-Lise påpegede at banken ikke var glemt og de var inviteret med blandt andet til vort jubilæum. Ernst gjorde kort rede for oprydningsprocessen efter hovedretten. Christen takkede herefter for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede med en sang.

Disse var ordene.

M.v.h.

Niels Jørgen