Til forsiden  

Dagsorden til generalforsamlingen onsdag den 20 maj 2009

Dagsorden iflg. vedtægterne:

                                                  1. Valg af dirigent

                                                  2. Formandens beretning

                                                  3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet

                                                  4. Indkomne forslag

                                                  5. Valg af bestyrelse

                                                           Følgende er på valg:

                                                            Trine Madsen

                                                            Inge-Lise Tanderup

                                                            Niels Jørgen Jacobsen

                                                  6. Valg af suppleanter

                                                            Følgende er på valg :

                                                            Hilda Pedersen

                                                            Tine Lillelund

                                                  7. Valg af revisorer

                                                            Følgende er på valg:

                                                            Henning Bro

                                                            Aage Bennedsgaard

                                                  8. Valg af revisorsuppleant

                                                            På valg er:

                                                            Jan Andersen

                                                  9. Eventuelt