Til forsiden  

Formandens beretning til generalforsamlingen onsdag den 20 maj 2009

Velkommen til den vinsmagning der må være nummer 153, og til den 21. ordinære generalforsamling. Jeg håber vi får en god generalforsamling og en hyggelig og fornøjelig aften.

Det er et år siden, vi sidst var til generalforsamling i Ringkøbing Druerne. Dette var jo den 20. ordinære generalforsamling, og dermed vores 20 års jubilæum. Dette blev som bekendt fejret i Stauning på Restaurant Stauning Havn på behørig vis. Vi har indtil nu har afviklet 6 vinsmagninger og da dette er den syvende, har vi opfyldt vedtægternes forskrifter.

Det har været en spændende, lærerig sæson vi har været igennem, med nogle spændende vine og spændende indlægsholdere. Vi har prøvet på at finde det sjældne og unikke, for at gøre vore møder så spændende og afvekslende, som muligt.

Jeg tror jeg har bestyrelsen bag mig når jeg hævder at vores vinklub er noget ganske særligt. Den er en behagelig blanding af saglighed og socialt samvær. Den er et sted der er rart at komme. Med den fantastiske opbakning der er til vore smagninger er det vores indtryk at medlemmerne har den samme holdning. Vi prøver at bevare det seriøse indhold, og med medlemmernes hjælp gøre det på en fornøjelig måde.

Som sagt har vi afviklet de obligatoriske 6 smagninger plus generalforsamlingen i år. Jeg sagde tidligere, at vi havde prøvet at finde det sjældne og unikke. Jeg tænker her bl.a. på vores smagning af Laudrup Vine. Pragtfulde vine, dyre vine, men også vine med en for mange af os speciel herkomst.

Dette var i øvrigt sæsonens første ordinære smagning. Smagning nummer to var uden for nummer, men nævnes skal naturligvis vores besøg i september hos vores lokale vinbønder, Sanni og Flemming Fisker i Rindum. Vi så vinmarken, samt druerne på vinstokkene lige før høst og prøvede at smage den lokale vin. Et spændende besøg, og en god og oplevelsesrig aften, som vi måske forsøger at gentage.

En lidt speciel aften var det også da firmaet Henri de Villamont præsenterede vine fra Arthur Barolet ved chefen himself…… Vi havde skrevet på bladets forside at præsentationen foregik på engelsk. Det var ikke meget engelsk den ærede vinkyper kunne, men der hvor sproget manglede, sagde udstråling og entusiasme alt. Der var ingen tvivl om at de havde haft fingrene nede i druerne.

Originaliteten sluttede i 2008 med en kanon smagning af vores lokale vinimportør: Vestjysk Vinimport v. Fl Wennike. Douro, Amerone, Barolo og Chateauneuf du Pape, for at nævne nogle stykker. Det var dyrt og det var godt. Det hænger jo ofte sammen. Det er rart at have en lokal vinbonde og en lokal vinimportør inden for rækkevidde.

Jeg vil ikke genfortælle alle vore vinsmagninger. I foråret har vi haft tre smagninger foruden i dag. En vil jeg dog ikke forbigå. Henny Bank og Chresten Bjerre åbnede deres døre for vinklubben d. 24. 04 til en smagning med Reihdar Hansen. Vi havde allieret os med Super Best i Hv. Sande, som beredvilligt havde indvilliget i leverer et beskedent måltid efterfølgende. Det eneste der var beskedent var prisen, menuen var overdådig, men sådan plejer det jo at være fra den kant. Når vi arrangerer en aften med kombinationen Raihder Hansen / Henny og Chresten er der altid dømt succes, Både for vinklubben og Raihder Hansen. At dømme efter højden af den palle der ankom fra Raihder Hansen har han haft en god aften. Vi har diskuteret i best. hvad det er der gør at de aftener altid er så gode. God vin har vi jo altid på programmet, så ingen tvivl om at det er stedet, hyggen og de pragtfulde værtsfolk.

Vi har jo altid et indlæg om vores hjemmeside, og det skal vi da heller ikke snydes for denne gang. På sidste generalforsamling appellerede vi fra bestyrelsen om at melde sig, hvis der i medlemsskaren var et medlem der havde evner og lyst til at redigere og vedligeholde vores hjemmeside. Vi ville gerne have en redaktør fra egne rækker, der kunne, havde interesse i, og ville udvise kreativitet og selvdrift. Det var det, der skulle til for at gøre den levende og attraktiv for medlemmerne at besøge. Vi fik alle ønsker opfyldt. Jørn Christiansen er vores web-master i dag, og de, der besøger vores hjemmeside, har lagt mærke til de muntre indslag, på en altid opdateret hjemmeside. Her er al den kreativitet og selvdrift, vi kan ønske os, noget hjemmesiden altid har savnet.

 Som bestyrelse har vi stor gavn af den. Det er jo besluttet, at man bliver faktureret hvis ikke man melder fra til smagninger. Til det formål er de elektroniske til-og frameldinger en stor fordel, da tvivlsspørgsmål undgås.

Vi appellerer hver gang til generalforsamlingen om at vore medlemmer vil være behjælpelige med at rydde væk efter vore vinsmagninger da mange af os jo skal op dagen efter. Vi er taknemmelige for den hjælp vi får når aftenen er ovre. Vi vil gerne fra bestyrelsen sige tak for hjælpen.

Man siger arbejdets glæde er glæden i sig selv, men en af de rigtig store glæder vi har i bestyrelsen er den store trofasthed og opbakning vi ser omkring vore arrangementer. Det er dejligt at arrangere noget, når folk har lyst til komme. Vi vil gerne sige tak til medlemsskaren for jeres engagement og den trofasthed i viser klubben, og håber, at I også i fremtiden vil bakke op om vore vinsmagninger.

D. 8.10.2009 arrangerer vi en smagning tilrettelagt af mandlige medlemmer. Det vil være fint om nogen ville melde sig til at præsentere deres vin. På linie med den aften vi havde med vores pigesmagning.

Tak for godt samarbejde til bestyrelsen

Carsten Thomsen ………………….. Næstformand

Trine Madsen………………………..  Vinmester

Inge-Lise Tanderup…………...…….  Kasserer

Agnethe Hansen……………………..  Redaktør af bladet

Niels Jørgen Jakobsen……...………  Sekretær

Hilda Pedersen …….………....……..  Suppleant

Tine Lillelund………………….......….  Suppleant

Også tak til vores revisorer Henning Bro og Åge Bennedsgård, som med kyndig hånd har revideret regnskabet. En tak skal også lyde til revisorsuppleant Jan Andersen.

Ringkøbing den 20. maj 2009

Ernst Madsen