Til forsiden  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelse
    Følgende er på valg:
   
6. Valg af suppleanter
     På valg er:
    
7.  Valg af revisor
     På valg er:    
      
8.  Valg af revisorsuppleant
      På valg er:
    
9.  Eventuelt