Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen 
fredag den 3. maj 2024

   
1.      Kirsten bød velkommen til generalforsamlingen, og herefter blev Ernst Madsen valgt til ordstyrer og kunne konstatere at den var lovligt indvarslet.

 

2.      Formandens beretning. Er sendt til Jørn og kan læses på hjemmesiden.

 

3.      Kasserens fremlæggelse af regnskab. Overskud på 19.143,55. Indtægter på 86.703,86. Udgifter på 82.796,02. Kontingent bibeholdes på 500 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

4.      Indkomne forslag. Der var ingen.

 

 

5.      Valg af bestyrelse.: Kirsten og Lisbeth modtog ikke genvalg. I stedet blev Paul Kjær og Klaus Højgaard-Bak valgt. Peter L. Sørensen modtog genvalg.

 

6.      Valg af suppleanter. Her blev Birthe Bro nyvalgt og 2. suppleanten er mangler.

 

7.      Valg af revisor.: Henning Bro og Jan Andersen blev genvalgt.

 

8.      Valg af revisor suppleant.: Peter Cramon blev genvalgt.

 

9.      Eventuelt.: Her blev der tildelt ros til bestyrelsen for deres gode arbejde.

 

Disse var ordene

Nj