Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen 
torsdag den 20. maj 2022

   

  1. Generalforsamlingen startede med at Kirsten bød de 38 fremmødte velkommen, og herefter blev Ernst Madsen valgt som dirigent.             

 

2.     Kirsten fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Beretningen kan læses her på Druernes hjemmeside.

 

 

  1. Inge-Lise fremlagde regnskabet, dette viste et overskud på 1.020,03 kr. Indtægterne var i året 59.900,00 kr. og udgifterne har været 58.879,97 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

4.     Der var forslag ingen indkomne forslag.    

 

5.     Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg: Kirsten Mortensen, Peter L. Sørensen og Aage Bennedsgaard (ønsker ikke genvalg). Kirsten og Peter modtog genvalg og Lisbeth Frandsen blev nyvalgt.

 

6.      Valg af suppleanter.: På valg var Steen Wedderkopp, som blev valgt, som ny suppleant   blev Poul Kjær valgt.

 

  1. Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Jan Andersen og begge blev genvalgt.

 

  1. Valg som revisorsuppleant: I stedet for Niels Gotfred Grønne blev Peter Cramon valgt.

 

  1. Under eventuelt blev der uddelte Roser til bestyrelsen af Ernst Madsen, som syntes at bestyrelsen havde gjort et stort arbejde for at holde både det sociale og faglige i klubben kørende. Der blev opfordret medlemmerne til at komme med gode ideer til komme til kommende smagninger, og især nye medlemmer. Irene ville gerne at var et kort i bladet fra de områder hvor vinen kommer fra.

 

 Disse var ordene.

 Hilsen NJ