Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen 
torsdag den 10. september 2020

   

  1. Generalforsamlingen startede med at Michael bød de 42 fremmødte velkommen, og herefter blev Ernst Madsen valgt som dirigent.             

2.     Michael fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Beretningen kan læses på Druernes hjemmeside.

  1. Inge-Lise fremlagde regnskabet, dette viste et overskud på 8.405,12 kr. Indtægterne var i året 114.850 kr. og udgifterne har været 106.444,88 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.     Der var forslag fra bestyrelsen om ændring tegningsretten i banken, så hele bestyrelsen ikke skal skrive under. Forslaget blev godkendt     

5.     Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg: Michael Møller, Mikkel Barfoed og Aage Bennedsgaard, Michael og Mikkel ønskede ikke genvalg, Aage blev genvalgt. I stedet blev Kirsten Mortensen og Peter L. Sørensen valgt.

6.      Valg af suppleanter: På valg var Lisbeth Frandsen som blev valgt.

  1. Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Jan Andersen og begge blev genvalgt.
  1. Valg som revisorsuppleant: Niels Gotfred Grønne blev genvalgt.
  1. Under eventuelt blev der uddelte Roser til de afgående bestyrelsesmedlemmer af Inge Lise Tanderup. Karsten Thomsen kom med afklarende bemærkning og takkede for god ro og orden til en meget spændende vinaften med glassmagning og rigtig god vin.

 Disse var ordene.

 Hilsen Niels Jørgen