Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 10 maj 2019

   

  1. Generalforsamlingen startede med at Michael bød de 42 fremmødte velkommen, og herefter blev Kresten Bjerre valgt som dirigent.             

  2.     Michael fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Beretningen kan læses på        Druernes hjemmeside.

  1. Inge-Lise fremlagde regnskabet, dette viste et overskud på 8.379 kr. Indtægterne var i året 92.290 kr. og udgifterne har været 90.885 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.     Der var forslag fra bestyrelsen om ændring af betalingen af medlemskab, så det stemmer med betalingen en gang om året.     

5.     Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg: Trine Madsen, Inge-Lise Tanderup, begge ønskede ikke genvalg og Niels Jørgen Jakobsen. I stedet blev Inge Lise grønborg Pedersen og Karsten Thomsen valgt.

6.      Valg af suppleanter:. På valg var Birte Bro, som ikke ønskede genvalg. Inge Lise Grønborg Pedersen blev vagt til bestyrelsen, så to nye suppleanter skulle findes. Kirsten Mortensen blev valgt, den anden plads står åben.

  1. Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Jan Andersen og begge blev genvalgt.
  1. Valg som revisorsuppleant: Niels Gotfred Grønne blev genvalgt.
  1. Under eventuelt blev der uddelte Ernst Madsen roser til bestyrelsen for deres arbejde, og fortalte lidt om arbejdet i bestyrelsen, hygge og det arbejde som der er. Michael takkede de afgående for deres mange år i bestyrelsen og det arbejde de har udført. der var vin til Juliane og Jørn  for deres ind indsats  Michael  takkede for god ro og orden.

 Disse var ordene.

 Hilsen

Niels Jørgen