Til forsiden  

Formandens beretning til generalforsamlingen fredag den 10 maj 2019

Vinsmagning nr. 223 og Generalforsamling nr. 31

I overensstemmelse med vedtægterne har vi i dette vinår afholdt 7 vinsmagninger Inkl. denne generalforsamling.

Ringkøbing Druerne er en god vinklub. Vi har nogle gode og hyggelige vinsmagninger. Det har været et meget spændende år.

Der er kommet et nyt begreb i Danmark og dermed også i vores klub og mange andre steder, nemlig GDPR.

GDPR er en EU forordning. Den omtales i øvrigt ofte også som persondataforordningen eller blot GDPR, som er den engelske forkortelse for forordningen (General Data Protection Regulation). Vi er i Druerne også nødt til at forholde os til Persondataforordningen. Vi har i bestyrelsen nedsat et udvalg, som arbejder med dette. I løbet af den næste periode, vil vi løbende orientere jer om konsekvenserne heraf.

Medlemstallet har været stigende det sidst år. Vi er nu 56 medlemmer. Det er rigtig flot i en så relativt lille by. Vi har en mødeprocent på 70 - 80 %. Det er noget, som tydeligt imponerer de vinhandlere vi snakker med rundt om i landet. Det kan vi være stolte af.

Vores første ordinære vinsmagninger havde vi den 30. august med Strobel Vinimport. Jacob Strobel præsenterede nogle sydfranske vine. Det er ikke første gang Jacob er på besøg, og nok heller ikke sidste gang. Og det var lige så spændende som tidligere.

Den 11. oktober havde vi et ”ud af huset” arrangement til Sandgården i Søndervig. Her var temaet vinen til maden, og omvendt. Det var dejlig aften med flot mad og vin. Vintjeneren er sommelier og kunne fortælle nogle spændende historier. Personligt fik jeg flere ”aha-oplevelser”. Det er skønt med lokale muligheder for vin og madoplevelser, men det vender jeg tilbage til. Det var også skønt med den store opbakning til et sådan et arrangement. Tak for det.

Julesmagningen havde den 22. november. Der havde besøg af en anden gammel kending nemlig Kim Hedemann. Det var smagning med vine fra forskellige steder i verden. Men Kim formåede på sin egen facon, at holde den røde tråd. Det var sjovt, at smage vine fra forskellige steder op imod hinanden.

Den første smagning efter nytår var den 31. januar. Der fik vi besøg af Ole og Charlotte Bladt-Hansen fra Flassan Vin fra Ribe. Det var på flere måder en lidt anderledes smagning. Vi fik nogle spændende Slovenske vine, vi prøvede også den ”4. vinfarve”, nemlig orange vin. De havde havde også duftsprøver med, som udfordrede vores næser J. Vi sluttede aftenen af med et par franske vine. Vi fik også Charlotte’s mad undervejs i smagningen. Det var både smagfuldt og lækkert. Jeg bliver glad, når vi i Druerne kan blive ”skubbet” lidt og få nye vinoplevelser.

Torsdag den 28. februar havde vi igen en smagning med et tydeligt lokalt islæt. Der fik vi nemlig besøg af Superbrugsen. Superbrugsen kom med en række meget fine vine fra forskellige verdensdele og et lækkert tapasbord. Vinene blev præsenteret af en ”Grand-old-man” – Søren Friis. Det var på mange måder en god aften. Jeg vil gerne igen sige tak til Superbrugsen.

Vinårets sidste smagning var den torsdag den 11. april. Der blev vi helt kulturelle – smagningen blev holdt ude ved Galleri 63 ved Jenny og Leo Andersen på Vellingvej. Et tidligere medlem og bestyrelsesmedlem – nemlig Martin Byg Madsen – som er sommelier – og arbejder for Kjær og Sommerfeldt – charmede os med en flot stribe vine fra USA. Det er skønt med et ungt menneske, som kan tumle sådan nogle garvede folk som os! Maden kom fra Kok Susgaard, det var som altid lækkert og spændende. Der har vi jo også et ungt medlem, som er garant for den gode smag J.

Det sidste arrangement i denne årgang er det vi skal i gang med om lidt. Vi skal i aften have en spændende menu fra Kok Susgård og nogle gode vine. Herefter kaffe/te som der står i programmet. Menuen står i bladet så det vil jeg ikke kommentere yderligere men håbe alle får en god aften.

Jeg vil gerne - som der er blevet gjort de tidligere år -  slå et slag for at man melder til og fra på vores hjemmeside. De fleste gør det, og det er vigtigt at have styr på hvor mange og hvem vi bliver til arrangementerne. Ved at bruge tilmelding på nettet har vi dokumentationen i orden. Vi ved, at formularen pt. ikke virker (det er ikke webmasters skyld, men et sikkerhedsløft, som gav en udfordring), men der henvises til en mail-adresse, som jeg vil opfordre jer til at bruge.

Det er dejligt og inspirerende når vi har en aktiv medlemsskare. Vi får mange forslag til både arrangementer, arrangementsformer og foredragsholdere, og gør naturligvis så vidt muligt brug af forslagene, og vi vil også gerne i år komme med en opfordring til medlemmerne om at hjælpe med nye emner. Vores vinmester vil gerne inspireres og tager med glæde imod nye ideer. Personligt vil jeg gerne udfordres på mine smagsløg, hvilket jeg mener, at vi kan afprøve frit her i klubben.

Vi føler i bestyrelsen at I medlemmer giver os en stor opbakning til de arrangementer vi har arrangeret. Vi vil gerne sige tak til for jeres store engagement og trofasthed. Vi føler det er en bekræftelse på, at den vej vi prøver at føre vinklubben er den rigtige. Derfor kan der sagtens være ting der kan laves om, eller gøres anderledes. Vi håber, at I også i fremtiden vil bakke op om Ringkøbing Druerne og vores vinsmagninger. Bestyrelsen vil også fremover forsøge at gøre sig fortjente til jeres tillid og gøre vores vinsmagninger spændende og inspirerende at vi også fremover vil have en social, seriøs og spændende vinklub. 

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til vores webmaster Jørn Christiansen og til vores kreative dekoratør Juliane for det store arbejde de begge har ydet i den forgangne samling. De er ikke er på valg, og vi håber naturligvis at de vil fortsætte, For deres ulejlighed skal de naturligvis have en lille erkendtlighed.

Tak til vore utrættelige revisorer Henning Bro og Jan Andersen, som med fast hånd har revideret regnskabet.

Fra formandskabet skal lyde en stor og uforbeholden tak for et godt, positivt samarbejde til en engageret bestyrelse og suppleanter. Vi er seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, og alle trækker på samme hammel indtil opgaven er fuldført. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer. Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde.

Ringkøbing den 10. maj 2019

Bestyrelsesformand Michael Møller