Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 25 maj 2018

   1.   Generalforsamlingen startede med at Ernst bød de 37 fremmødte velkommen, og herefter       blev Niels Gotfred Grønning valgt som dirigent. 

2.    Ernst fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Beretningen kan læses på Druernes hjemmeside.

3.   Inge-Lise fremlagde regnskabet, dette viste et underskud på 7.273 kr. Indtægterne var i året 67.775 kr. og udgifterne har været 75.048 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.   Der var ingen indkomne forslag.

5.   Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg: Ernst Madsen, Mikkel Barfoed og Agnethe Hansen. Michael Møller og Aage Bennedsgaard blev nyvalgt Mikkel Barfoed blev genvalgt.

6.   Valg af suppleanter:. På valg var Birte Bro som blev genvalgt, Inge Lise Grønborg blev nyvalgt.

7.   Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Jan Andersen og begge blev genvalgt.

8.   Valg som revisorsuppleant: Niels Gotfred Grønne blev genvalgt.

9.   Under eventuelt blev der uddelte Niels Godfred roser til bestyrelsen for deres arbejde. Inge-Lise takkede Ernst for hans tid som formand. Niels Kaa roste bestyrelsen for deres store arbejde, og Ernst for sit arbejde som formand. Ernst takkede herefter Niels Godfred, og uddelte vin til Juliane og Jørn  for deres ind indsats  Ernst takkede for god ro og orden.

Disse var ordene.

 Hilsen

Niels Jørgen