Til forsiden  

Formandens beretning til generalforsamlingen fredag den 25 maj 2018

Vinsmagning nr 216 og Generalforsamling nr 30

 

I overensstemmelse med vedtægterne har vi i dette vinår afholdt 7 vinsmagninger Inkl. denne generalforsamling.

Vi runder i år en lille milepæl i Ringkøbing Druerne. Vi har været her på jorden i 30 år. Vi har ikke ment at dette skulle fejres. Vi fejrede i 2013 vores 25års jubilæum og har ikke følt at det var tiden til igen at fejre en rund dag. Vi har jo alt andet lige en fest hver gang vi er sammen, og det har jo ikke været et specielt uinteressant eller kedeligt år. Vi har mødt mange spændende mennesker og spændende vinhuse og haft mange hyggelige, interessante aftener.

Medlemsmæssig har vi holdt status quo. Vi blev lidt færre sidste år, men med en mødeprocent på 70-80%, er vi faktisk lige så mange til vore smagninger som vi altid har være. Det er jo somme tider de fleste blot er de flest, og ikke de best. Vi er fulde af fortrøstning og tror på at vi stille og roligt igen vil få en medlemsfremgang. Hvis vi ellers kan sige det på denne måde, synes vi, vi har et godt produkt som kan fange manges interesse. Jeg vil kort kommentere nogle af de ting vi i Ringkøbing Druerne har beskæftiget sig med i årets løb.

Vi startede som bekendt året med at deltage i byens Vinfestival. 26. august. Der kom ikke særlig mange deltagere, men det var også vores indtryk at det måske skyldtes en halvhjertet indsats fra handelsforeningens side. En indsats og et engagement fra den side der gør at vi i år har valgt at sige fra. Jeg vil i øvrigt sige at hvis vi ser bort fra deltagerantal, så var festivalen en succes set fra udstillernes synspunkt. De følte der var mange kontakter og kunne godt lide den lidt intime atmosfære der herskede på torvet.

Vores første ordinære vinsmagninger havde vi sidst i august med Vores franske butik. Vi var til lejligheden blevet inviteret til at holde aftenen i et af Ringkøbings markante huse, huset på hjørnet af Torvegade og Enghavevej hos læge Ludvig Nielsen, som jo i øvrigt er en af stifterne af Ringkøbing Druerne, og hans kone Ulla. Vi havde en god aften og det var specielt spændende at se det gamle hus og høre lidt af dets historie.

 Til oktober smagningen havde vi besøg af Ferdinand Pieroth. Der er ikke så meget at sige til den aften bort set fra at vi fik god vin og god mad…. Som vi plejer. Huset Pieroth har vi haft besøg af en del gange, og de plejer at være eksponent for gode vine.

Syd Afrika Vinimport kendte vi fra årets vinfestival. Vi fandt dengang at de havde et spændende vinsortiment og derfor engagerede vi dem til vores november smagning. Mand og kone havde en lille hyggelig nebengesjæft hvor de tog ud og præsenterede Sydafrikanske vine, og det gjorde de på en god måde. Uden de store armbevægelser fortalte de os hvorfor vi skulle handle med dem, og det var der vist en del der gjorde.           

Efter nytår startede vi ud lokalt. Nees-Stjernholm som laver gyllesepareringsanlæg havde vi bedt om at stå for årets første vinsmagning. Det var noget af et projekt. Ja ikke for Ringkøbing Druerne, men for Lene og Kaj Stjernholm. Det havde de aldrig prøvet før, og det faktum at de skulle optræde for lokale, og med sikkerhed kendte folk gjorde ikke nervøsiteten mindre. Som mange af jer ved endte det med at blive en fantastisk aften for både os og Lene og Kaj. Jeg talte med dem dagen efter da de var på vej til Randers. De havde aldrig oplevet noget lignende og var meget taknemmelige for en god aften, på alle måder.

Just Rioja Wine d. 1.03. Det var også mormor og morfar der kom og fortalte om deres store passion: Spanske vine fra Rioja.  Vi er jo nok mange der har forbundet Rioja vine med noget der skulle tykkes inden det kan sluges. Det var der ikke tale om med de vine familien Just havde med til os. Det var noget ganske andet. Her var tale om virkelig gode vine som gjorde vore forestillinger til skamme.           

Vinårets sidste vinsmagning havde vi overladt til Steven Sylvester fra Masa Wine. Også her var det en bibeskæftigelse, idet Steven var uddeler i den lokale Brugs. I anledning af Israels 70 års fødselsdag havde vi valgt at smage Israelske vine. Nej, motivet var at vores tidligere redaktør Agnethe Hansen, havde truffet disse vine og syntes vi skulle prøve noget nyt. For de fleste var israelske vine noget nyt, og dem vi smagte fejlede i hvert tilfælde ingenting.

Jeg vil gerne igen i år slå et slag for at man melder til og fra på vores hjemmeside. De fleste gør det, og det er vigtigt at have styr på hvor mange og hvem vi bliver til arrangementerne, og ved at bruge tilmelding på nettet har vi dokumentationen i orden.

Næste afsnit er en gentagelse fra sidste år og en gentagelse fra år til år. Det er dejligt og inspirerende når vi har en aktiv medlemsskare. Vi får mange forslag til både arrangementer, arrangementsformer og foredragsholdere, og gør naturligvis så vidt muligt brug af forslagene, og vi vil også gerne i år komme med en opfordring til medlemmerne om at hjælpe med nye emner. Vores vinmester vil gerne inspireres og tager med glæde imod nye ideer.

Vi føler i bestyrelsen stor opbakning til de arrangementer vi sætter i søen. Vi vil gerne sige tak til for jeres store engagement og trofasthed. Vi føler det er en bekræftelse på at den vej vi har prøvet at føre vinklubben er den rigtig og dette er lønnen i sig selv. Derfor kan der sagtens ting der kan laves om, og gøres anderledes. Vi håber, at I også i fremtiden vil bakke op om Ringkøbing Druerne og vores vinsmagninger. Kun på den baggrund kan klubben bestå. Bestyrelsen vil også fremover forsøge at gøre sig fortjente til jeres tillid og gøre vores vinsmagninger spændende og inspirerende at vi også fremover vil have en social, seriøs og spændende vinklub. 

Det sidste arrangement i denne samling er det vi skal i gang med om lidt. Vi skal i aften have lidt godt at spise og lidt god vin. Herefter kaffe/te som der står i programmet. Menuen står i bladet så det vil jeg ikke kommentere yderligere men håbe alle får en god aften.

En stor tak til vores webmaster Jørn Christiansen og til vores dekoratør Juliane for det store arbejde de har ydet i den forgangne samling. De er ikke er på valg, og vi håber naturligvis at de vi fortsætte, For deres ulejlighed skal de naturligvis have en lille erkendtlighed.

Tak til vore utrættelige revisorer Henning Bro og Jan Andersen, som med fast hånd har revideret regnskabet.

Fra formandskabet skal lyde en stor og uforbeholden tak for et godt, positivt samarbejde til en engageret bestyrelse og suppleanter. Vi er seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, og alle trækker på samme hammel indtil opgaven er fuldført. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer. Jeg ønsker den nye bestyrelse held og lykke.

Ringkøbing den 23. maj 2018

Bestyrelsesformand Ernst Madsen