Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 29 maj 2015

1.      Generalforsamlingen startede med at Ernst bød de 31 fremmødte velkommen, og herefter blev Chresten Bjerre valgt som dirigent.             

2.      Ernst fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Beretningen kan læses på Druernes hjemmeside.

3.      Inge–Lise fremlagde regnskabet som viste et underskud på 282,90 kr. Indtægterne var i året 89.685,95 kr. og udgifterne har været 89.968,85 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

4.      Der var ingen indkomne forslag.     

5.      Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg Trine Madsen, Inge-Lise Tanderup og Hilda Pedersen. Trine og Inge-Lise blev genvalgt, Hilda ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Martin Byg Madsen som blev valgt.

6.      Valg af suppleanter: På valg var Aage Bennedsgaard og Birte Bro blev begge genvalgt

7.      Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Jan Andersen og begge blev genvalgt.

8.      Valg som revisorsuppleant: Niels Gotfred Grønne blev genvalgt.

9.      Under eventuelt uddelte Inge-Lise roser til Ernst for hans arbejde. Ernst takkede herefter Chresten, og uddelte vin til Juliane og Jørn for deres indsats og fortalte om projekt vinfestival i Ringkøbing i efteråret den 28. august. Herefter fortalte Ole Bøndergaard om tiltaget, som han håbede Vinklubben vil være en del af og lave noget af det praktiske. Bestyrelsen tager det op på næste møde. Ernst takkede for god ro og orden.

 Disse var ordene. Hilsen nj