Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 23 maj 2014

1.      Generalforsamlingen startede med at Ernst bød de 31 fremmødte velkommen, og herefter blev Chresten Bjerre valgt som dirigent.

2.      Ernst fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. Beretningen kan læses på Druernes hjemmeside.

3.      Inge–Lise fremlagde regnskabet som viste et underskud på 15.589 kr. Indtægterne var i året 91.691 kr. og udgifterne har været 107.281 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.      Der var ingen indkomne forslag.

5.      Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg Ernst Madsen og Agnethe V. Hansen begge blev genvalgt.

6.      Valg af suppleanter: På valg var Aage Bennedsgaard og Birte Bro som var bestyrelsens forlag som ny suppleant i stedet for Hilda. Åge blev genvalgt og Birte nyvalgt.

7.      Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Jan Andersen og begge blev genvalgt.

8.      Valg som revisorsuppleant: Poul Erik Pilgaard modtog ikke genvalg og i stedet blev Niels Gotfred Grønne.

9.      Under eventuelt blev der uddelt roser til bestyrelsen for deres arbejde af Kresten, som han sagde i fravær af Niels Kaa. Der var forslag om at arrangere en vintur, Ernst syntes at det var en god ide hvis nogen tog initiativ, bestyrelsen har prøvet flere gange uden held. Ernst takkede de fremmødte og Jørn og Kresten, og ønskede en god sommer.

 

 Disse var ordene. Hilsen nj