Til forsiden  

Formandens beretning til generalforsamlingen fredag den 23 maj 2014

 

Velkommen til vinsmagning nummer 188, og til den 26. ordinære generalforsamling. Jeg vil sige, som man siger ved aflæggelse af regnskabet: hvis i vil se bilag, så ligger de fremme. Hvis i vil vide noget specifikt om vore vinsmagninger, kan man gå ind på vores hjemmeside. De er som altid opdaterede Jeg håber vi får en god generalforsamling.

Jeg vil starte med at fastslå at vi mener at have overholdt vedtægterne ved at afholde 7 vinsmagninger inkl. denne generalforsamling.

Fra bestyrelsens side bestræber vi os på, at gøre arrangementerne så forskelligartede som muligt, -lægger hovederne i blød for at variere dem i både udførelse og indhold, Så det ikke bliver ensformigt at deltage. En målsætning vi vil bestræbe os på fortsat et efterleve

Jeg vil kort kommentere de vinsmagninger vi har afholdt. For det første fortjener de det og for det andet for at illustrere forskellighederne i de måder vi afprøver.

Den første vinsmagning i dette vin år havde vi besøg af HJ Hansen vine. Det var i øvrigt lige ved at gå i vasken, idet man hos HJ Hansen mente, der var urimeligt langt fra Århus til Ringkøbing. Først da vi forklarede dem at de havde været her flere gange før, og at vi ikke havde underretninger om at afstanden var blevet større med årene lykkedes det at få to frygtløse ungersvende til at pakke saddeltaskerne med vin fra primært Priorat og sætte kursen mod vest. Vi havde længe ønsket os at prøve vine fra et lille afgrænset område og smage de nuancer der var. Disse vine var fra et mindre lokalt område i Spanien ( Det var her vi smagte vin fra ( Sine Nomine) Gérard Depardieu ).

I oktober havde vi besøg af Jacob Strobel, og i modsætning til de to ungersvende fra Århus, som primært skulle sælge nogle flasker havde vi i Jacob besøg af mand der brændte for de produkter han havde med at gøre. Lige så stor forskel der er på produkter, lige så stor forskel er der på performance.

Selvom man synes man har en bred kontaktflade, er det altså ikke altid det er nok. Det erfarede vi da vi skulle finde en der ville arrangere vores julesmagning sidst i november. Vi følte vi var i god tid. Der var jo så mange vi kunne kontakte, så selvom de første 3 stykker meldte optaget til den bestemte dato, var der ingen panik, men da de 4 næste også meldte hus forbi begyndte uroen at brede sig. Udvalget blev jo alt andet lige, mindre og mindre. Vi stoppede til sidst ved Fin-Vin. Vi skulle jo have fundet ud af noget så Agnethe kunne få det med i medlemsbladet. Som vores sekretær skrev i referatet: Der var tilfredshed med sidste smagning blandt de der deltog, men der var malurt i bægeret især blandt bestyrelsen, da Fin-Vin tog alt for meget for de vine han præsenterede. Maden var som sædvanligt helt forrygende, så det hjalp en hel del på helheds indtrykket.

 

Første gang vi mødtes i år havde vi fået Bjarne Holm fra Amalie-Vine og i øvrigt tidligere medlem af Ringkøbing Druerne til at stå for underholdningen, og det var noget ganske anderledes. Som Bjarne selv udtrykte det:  Jeg vil prøve, at lave en aften, der kommer til at foregå, som når jeg selv er til smagninger efter nye vine til vores sortiment i det firma, hvor jeg arbejder. Alle vinene vil blive sat op i en lang række hvid/rød, samt efter pris, der vil ikke blive fortalt som normalt til vin aftenerne, meningen er, at man får udleveret en liste med lidt info om vinene, samt plads til sine egne vurdering af vinene. Det var nyt- det var spændende.

 

Vi har prøvet det før, men det var stadig spændende for os at have vinmester selv, på besøg til vores vinaftener. Det var nemlig det vi havde 13. marts, da Viggo og Erik fra Eurospar i Hv. Sande kom forbi med Elqui Wine og Steffan fra Chile på Skype. Selv om vi lever i en IT verden, og stort set alt er muligt, så er der altså noget fascinerende i at vi kan sidde på Brogaardsvej 2 i 6950 Ringkøbing og se og stille spørgsmål til hvad Steffan samtidig går og laver ikke langt fra Stillehavet.

 

På en eller anden måde har foråret 2014 stået i det lokale tegn. Januar som sagt ved Bjarne Holm, marts ved Erik og Viggo og april ved Flemming fra Vestjysk Vinimport. Og vi synes det er dejligt at vi har så mange lokale emner. Vi havde bedt Flemming lave en Portugisisk smagning. Ikke den letteste opgave, men den blev løst. Vi smagte vin på hele skalaen, fra 25,00-325,00kr. Da vi nåede de røde vine, startede vi efter forslag fra Flemming, bagfra, med den dyreste. En kanon smagning. Vi var ikke så mange, men så kan de lære det. Også dette var nyt og spændende.

  

Vi efterlyser hvert år medlemmernes engagement i forbindelse med nye arrangementer. Det er altid inspirerende når der er relationer af en eller anden art til de foredragsholdere vi har på besøg. Den opfordring vil vi også gerne komme med i år. Vi har en vinmester i klubben der tager sig af det praktiske, men hun modtager gerne inspiration fra medlemmer.

Vi har fra et medlem, fået en forespørgsel om muligheden for at vinklubben vil lave en vinrejse eller, hvis der allerede arrangeres sådanne rejser vil forestå at klubben event. booker samlet for en fordelagtig pris. Jeg kan sige at vi som bestyrelse ikke vil tage sådanne initiativer. Uden at uddybe det, vil jeg sige, at vores erfaring med sligt ikke er så opmuntrende, men er der medlemmer der vil påtage sig planlægning og det praktiske, står vi gerne til rådighed.

Ved sidste generalforsamling omtalte jeg vores hjemmeside som en institution med sit eget liv og at det er med en hvis spænding man åbner for den efter en vinsmagning for at se hvad den gode Jørn har fundet betimeligt at berige os med. De, der besøger vores hjemmeside, har lagt mærke til mange muntre indslag, der kan give stof til eftertanke, på en i øvrigt altid opdateret hjemmeside. Nu er der ved gud lavet en bog på baggrund af den. Med både tekst og billeder. Hvem ved om det næste bliver en film.

Vi har et fremmøde på ca. 70%, og det er vi meget stolte af. Vi vil gerne sige tak til medlemsskaren for jeres store engagement og den trofasthed i viser klubben, og håber, at I også i fremtiden vil bakke op om vore vinsmagninger. Vi vil i bestyrelsen gøre vores til at vi også fremover vil have en social, seriøs og spændende vinklub.

Tak for godt, positivt samarbejde til en engageret bestyrelse og suppleanter.  Det positive ligger i, at vi ikke altid er enige, men gennem dialog altid finder en holdbar løsning.

Også tak til vores revisorer Henning Bro og Jan Andersen, som med kyndig hånd har revideret regnskabet.

En tak skal lyde til vores webmaster for det store arbejde han yder i forb. med vores hjemmeside og til vores dekoratør Juliane for altid kreative og til lejligheden passende dekorationer. De er i øvrigt ikke på valg.

Tak for ordet.

Ringkøbing den 23. maj 2014

Ernst Madsen