Til forsiden  

Formandens beretning til generalforsamlingen fredag den 24 maj 2013

   

Velkommen til vinsmagning nummer 181, og til den 25. ordinære generalforsamling. Vi skal efterfølgende fejre vores 25 års jubilæum, og jeg skal ikke trætte med en lang støvet beretning. Jeg vil sige som man siger ved aflæggelse af regnskabet: hvis I vil se bilag, så ligger de fremme. Hvis I vil vide noget specifikt om vore vinsmagninger, kan man gå ind på vores hjemmeside. De er som altid opdaterede Jeg håber vi får en god generalforsamling og herefter et hyggeligt og fornøjeligt 25 års jubilæum.

Jeg vil starte med at fastslå at vi har overholdt vedtægterne ved at afholde 7 vinsmagninger inkl. denne generalforsamling.

Vi prøver fra bestyrelsens side, at gøre arrangementerne så forskelligartede som muligt, -vrider vores fantasi og bruger vores efterhånden store netværk for at variere dem i både udførelse og indhold, Så det ikke bliver monotomt at deltage. En målsætning vi vil bestræbe os på fortsat et efterleve

Jeg vil dog ganske kommentere et par af de vinsmagninger vi har afholdt. Om ikke for andet, så for at illustrere forskellighederne.

Vi startede med Ferdinand Pieroth. Vinene var udmærkede, men arrangementet var en skuffelse. Sjældent har vi haft besøg af nogen der var så salgsorienteret, og så lidt informerende og underholdende. Det sås imidlertid også på omsætningen bagefter. Som vi siger til vores forhandlere: Har i den rigtige vin til den rigtige pris, og er i gode til at sælge, kan i lave en god forretning. Derfor er vi heller ikke indstillet på at betale hvad som helst for deres besøg.

Det forstod man hos Furesø Vin. Vi havde gennem længere tid været på jagt efter importøren af Buglione vine og fandt gennem vores tidligere omtalte netværk, ved et lykketræf Ole Brødholt indehaver af Furesø Vin. Han havde læst recepten. En forholdsvis billig aften. Havde fået Far Buglione, Mariano Buglione, til at tage fra Italien og sammen med Ole Brødholt taget med til Ringkøbing for at præsentere sine vine. Vinene var fantastiske, præsentationen var i top, det hele gik op i en højere helhed, men i ved det jo, for vi var der jo alle sammen. Vi havde rekord fremmøde med 52 og Furesø Vin havde rekord omsætningen  (72000 kr).

Vores Sidste smagning synes jeg også bør fremhæves, som en af de store oplevelser i år. Erik og Viggo fra Eurospar i Hv. Sande havde for det første nogle super vine med og der ud over blev de jo præcenteret af Steffan fra han vingård i Chile. Vi var on-line med Chile i ca. 45 min, hvor Steffan lidenskabeligt fortalte om sin vingård og sine vine, og med sit webkamera viste os rundt på gården. Det er spændende når der laves  lidt spektangulært. Hvorvidt der den aften var rekordomsætning ved jeg ikke, men folk havde vel også brugt deres vinbudget for resten af året ved det forrige besøg.

Vi har ved flere lejligheder efterlyst medlemmernes engagement i forbindelse med nye arrangementer. Det er altid inspirerende når der er relationer af en eller anden art til de foredragsholdere vi har på besøg. Den opfordring vil vi også gerne komme med i år, som jeg gør hvert år. Vi har en vinmester i klubben der tager sig af det praktiske, men jeg er ikke i tvivl om at hun gerne modtager inspiration fra medlemmer.

Det sædvanlige indlæg om vores hjemmeside, skal vi da heller ikke snydes for. Den er jo næsten blevet en institution i sig selv, med sit eget liv. Det er med en hvis spænding man åbner for den efter en vinsmagning for at se hvad den gode Jørn har fundet det betimeligt at berige os med. De, der besøger vores hjemmeside, har lagt mærke til mange muntre indslag, der kan give stof til eftertanke, på en i øvrigt altid opdateret hjemmeside. Her er kreativitet og selvdrift, i ordenes egentlige betydning, som gør hjemmesiden attraktiv og har givet den det formål vi havde tiltænkt den. Stort set alle til-og frameldinger kommer i dag over hjemmesiden.

Som jeg før har sagt har vi en medlemsskare der lægger vægt på en seriøs linje i vore vinsmagninger, men som også sætter det sociale samvær i højsædet. Denne kombination er med til at skabe den unikke vinklub, som Ringkøbing Druerne er. Vi har et fremmøde på ca. 70%, og det er vi meget stolte af. Vi vil gerne sige tak til medlemsskaren for jeres engagement og den trofasthed i viser klubben, og håber, at I også i fremtiden vil bakke op om vore vinsmagninger.

Tak for godt samarbejde til en engageret og til tider meget medlevende bestyrelse og suppleanter.

Også tak til vores revisorer Henning Bro og Tine Lillelund, som med kyndig hånd har revideret regnskabet. Tine Lillelund som for øvrigt er udtrådt af klubben. En tak skal også lyde til revisorsuppleant Jan Andersen, som i øvrigt har revideret vores regnskab i år

En særlig tak skal lyde til vores webmaster for det store arbejde han yder i forb. med vores hjemmeside. og til vores dekoratør Juliane for altid kreativ og til lejligheden passende dekorationer.

 

Tak for ordet.

Ringkøbing den 24. maj 2013

Ernst Madsen