Til forsiden  

Formandens beretning til generalforsamlingen fredag den 11 maj 2012

   

Velkommen til vinsmagning nummer 174, og til den 24. ordinære generalforsamling. Jeg håber vi får en god generalforsamling og herefter en hyggelig og fornøjelig aften.

Jeg har i lighed med sidste år tænkt mig for at gøre beretningen kort og præcis. Det var der ingen protester over og så vi kan komme videre med aftenens arrangement. Jeg blot fastslå at vi har afholdt de i vedtægterne fastlagte 7 vinsmagninger incl. denne generalforsamling. Vi startede med en tur ud af huset til Lønborggård, herefter havde vi besøg af Vinladen fra Ølby. Sidste smagning i 2011 var Marco fra ViniPortugal. Vi startede 2012 med Amalie Vinimport, fortsatte med Fin-Vin, og sluttede af med et besøg hos Vinladen i Ølby. Hvis man tager vores klubblade for sæsonen, vil man helt nøjagtigt kunne se hvad vi har foretaget os, og jeg finder det derfor unødvendigt at gennemgå sæsonens arrangementer. Er der tvivl om noget i beretningen er man velkommen til at stille spørgsmål.

Vi har fået nye klublokaler. Vi har været meget glade for at være i Ringkøbing/Vestjysk Bank og har haft stor nytte af den goodwill vi har nydt der, men da forskellige forhold gjorde at det ikke kunne fortsætte synes vi ikke byttet har været så ringe endda. Vores omkostninger er steget lidt, men ikke mere end vi kan leve med det. Lokalet her er større, og med det store fremmøde som vi heldigvis har næsten hver gang, føler vi at begrænsningerne i banken var ved at blive mærkbare, eller i hvert tilfælde ville blive det. Jeg tror alle der har med tilrettelæggelse af vore møder er enige med mig i at ledelsen her i medborgerhuset er utroligt imødekommende på alle måder.

Vi vil gerne, som ved tidligere lejligheder, opfordre medlemmer til fortsat at komme med gode ideer til vore vinsmagninger. Lad mig i den forbindelse gøre opmærksom på at dette som sagt er den 24. ordinær generalforsamling, og som en konsekvens heraf er vores næste generalforsamling nr. 25, og ensbetydende med at vi har 25 års jubilæum til næste år. Da dette jo er vores allesammens vinklub, er det også vores allesammens opgave at gøre vores 25 års jubilæum til en festlig begivenhed. Derfor opfordrer vi alle til at lægge hovederne i blød, og komme med ideer til initiativer der kan udfylde opgaven.

Lige vedr. vores hjemmeside. Jeg synes det er dejligt at vores hjemmeside altid er opdateret, Det skal en hjemmeside være, ellers er den ikke noget bevendt. Erfaringen viser bare at det ikke er en selvfølge, og jeg er overbevist om at mange af de henvendelser vi har fra siden, skyldes at siden altid er inspirerende og relevant, og det skyldes at vi har en webmaster der er initiativrig og kreativ, hvilket vi fra bestyrelsens side er ovenud tilfredse med

I forbindelse med vore nye lokaler nævnte jeg at vi havde et stort fremmøde til vore smagninger. I bestyrelsen tager vi det som et stort skulderklap for det stykke arbejde vi laver, og vil gerne sige tak for jeres støtte og opbakning. Det giver lyst til at fortsætte

Til slut vil jeg takke for et godt samarbejde til en engageret dynamisk bestyrelse og supleanter.

Dette var formandens beretning.

Ringkøbing den 11. maj 2012

Ernst Madsen