Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen fredag den 13 maj 2011

 

1.  Generalforsamlingen startede med at Ernst bød de 32 fremmødte velkommen, og herefter blev Chresten Bjerre valgt som dirigent.

2.  Ernst fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt efter et par opklarende spørgsmål. Beretningen kan læses på Druernes hjemmeside.

3.  Inge–Lise fremlagde regnskabet som viste et overskud på 8.910 kr. Indtægterne var i året 79309 kr. og udgifterne har været 70.398 kr. Regnskabet blev godkendt.

4.  Der var ingen indkomne forslag.

5.  Valg til bestyrelsen: Følgende var på valg Trine Madsen, Inge-Lise Tanderup, Niels Jørgen Jakobsen, alle genopstillede og blev genvalgt.

6.  Valg af suppleanter:. På valg var Hilda Pedersen og Aage Bennedsgaard. Hilda og Aage blev genvalgt.

7.  Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Tine Lillelund. Her blev Henning genvalgt og Tine Lillelund nyvalgt.

8.  Valg som revisorsuppleant her var Jan Andersen på valg og han blev genvalgt.

9.  Under eventuelt Roste Niels Kaa bestyrelsen og sagde at de havde gjort det drøngodt. Trine takkede Ringkøbing Bank, nu Vestjysk Bank for at vi har måttet låne lokalerne. Inge-Lise mindede om at de kommende udgifter til lokaler m.m. eventuelt kan føre til en mindre kontingentstigning. Ernst takkede for de pæne ord og sagde at fremmøder var belønning i sig selv, og vi får bedre lokaler fremover.  Christen takkede forsamlingen for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede med en sang.

Disse var ordene.

M.v.h.

Niels Jørgen