Til forsiden  

Formandens beretning til generalforsamlingen fredag den 13 maj 2011

Velkommen til vinsmagning nummer 167, og til den 23. ordinære generalforsamling. Jeg håber vi får en god generalforsamling og herefter en hyggelig og fornøjelig aften.

Jeg har tænkt mig for at gøre beretningen kort og præcis, så vi kan komme videre med aftenens arrangement. Jeg vil derfor undlade en opremsning af vore arrangementer, blot fastslå at vi har afholdt de i vedtægterne fastlagte 7 vinsmagninger incl. denne generalforsamling. Hvis man tager vores klubblade for sæsonen, vil man helt nøjagtigt kunne se hvad vi har foretaget os.

Vi har ved flere lejligheder efterlyst medlemmernes engagement i forbindelse med nye arrangementer. Det er altid inspirerende når der er relationer af en eller anden art til de foredragsholdere vi har på besøg. Vi har også i den forløbne sæson, fået forslag og gode ideer. Disse vil naturligvis blive taget op, og undersøgt. Vi opfordrer herfra medlemmerne til fortsat at komme med gode ideer

En af vore faste udgifter er vores hjemmeside. Den er jo næsten blevet en institution i sig selv, med sit eget liv. Her kan man jo næsten genopleve aftenen, og måske finde nogle afslørende detaljer i de mange billeder. Det er en fornøjelse at besøge vores i øvrigt altid opdaterede hjemmeside. Som jeg før har sagt er her kreativitet og selvdrift, i ordenes egentlige betydning. Der er et forbilledligt samarbejde mellem vores redaktør af bladet Agnethe og vores Web-master Jørn. En attraktiv hjemmeside som tiltrækker besøgende. Vi får ofte henvendelser udefra med enten forespørgsler eller tilbud. Stort set alle til-og frameldinger kommer i dag over hjemmesiden.

Jeg nævnte sidste år, at vi har en medlemsskare der ganske givet lægger vægt på det seriøse, men som også sætter det sociale samvær i højsædet ved vore vinsmagninger. Denne sæson har bekræftet den påstand. Vi synes vi har en unikke vinklub, som mange vil misunde os. Vi har et fremmøde på ca. 70 %, og det er vi meget stolte af. Vi vil gerne sige tak til medlemsskaren for jeres klare engagement og den trofasthed i viser klubben, og vi håber, at I også i fremtiden vil bakke op om vore vinsmagninger.

Dagen i dag er den sidste dag vi holder vinsmagning i Vestjysk Bank. Når vi starter op til efteråret foregår det i Medborgerhuset på Brogårdsvej 2. Dette vil medføre ændringer af forskellig art. I de hen ved 10 år vi har haft til huse i først Ringkøbing Bank og siden i Vestjysk Bank, har vi aldrig betalt husleje, vi har haft adgang til et professionelt køkken, vi har haft adgang til gratis kuverter og porto. Derudover har vi altid haft folk indenfor murerne, sidst Karsten Thomsen og Trine, som har været en stor hjælp både før og efter vores samlinger, bl.a. udlevering eller afhentning af vin. Hvor meget vi stadig kan trække på bankens velvilje fremover må vi se, men vi må imødese stigende udgifter, og en forhøjelse af vores snart 25 år gamle medlemsgebyr, har været drøftet. Jeg håber alle medlemmer vil følge med ud i medborgerhuset.

 Lad mig benytte lejligheden til på Ringkøbing Druernes vegne at rette en stor tak til Vestjysk Bank for lån af disse fantastiske lokaler og faciliteter, og takke for Bankens imødekommenhed og overordentligt uegennyttige storladne måde at behandle os på. Jeg vil bede Karsten og Trine om at overbringe Ringkøbing Druernes tak på rette sted.                          

Tak for godt samarbejde til en engageret bestyrelse og til vore supleanter.

Næstformand: Karsten Thomsen

Vinmester: Trine Madsen

Kasserer: Inge-Lise Tanderup

Redaktør: Agnethe Hansen

Sekretær: Niels Jørgen Jakobsen

Suppleanter: Hilda Pedersen og Åge Bennedsgaard

  

Også tak til vores revisorer Henning Bro og Tine Lillelund, som med kyndig hånd har revideret regnskabet. En tak skal også lyde til revisorsuppleant Jan Andersen.

En særlig tak skal lyde til vores webmaster for det store arbejde han yder i forb. med vores hjemmeside.

Dette var formandens beretning.

Ringkøbing den 13. maj 2011

Ernst Madsen