Til forsiden  

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 28 maj 2010

  1. Generalforsamlingen startede med at Ernst bød de 39 fremmødte velkommen, og herefter blev Chresten Bjerre valgt som dirigent.
  2. Ernst fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt efter et par opklarende spørgsmål. Beretningen kan læses på Druernes hjemmeside.
  3. Inge–Lise fremlagde regnskabet som viste et underskud på 7.402 kr. Indtægterne var i året 87.031 kr. og udgifterne har været 94.433 kr. Regnskabet blev efter et par opklarende spørgsmål vedr. turen til Keld Hansens jagthytte godkendt.
  4. Der var ingen indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen.: Følgende var på valg Ernst Madsen Karsten Thomsen, og Agnethe Hansen, alle genopstillede og blev genvalgt.
  6. Valg af suppleanter:. På valg var Hilda Pedersen og Tine Lillelund. Tine modtog ikke genvalg. Hilda og Åge Bennedsgaard blev nyvalgt.
  7. Valg af revisorer: På valg var Henning Bro og Åge Bennedsgaard. Her blev Henning genvalgt og Tine Lillelund nyvalgt.
  8. Valg som revisorsuppleant her var Jan Andersen på valg og han blev genvalgt.
  9. Der var intet under eventuelt og Christen takkede forsamlingen for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede med en sang.

Disse var ordene.

M.v.h.

Niels Jørgen