Til forsiden  

Formandens beretning til generalforsamlingen onsdag den 28 maj 2010

Velkommen til vinsmagning nummer 160, og til den 22. ordinære generalforsamling. Jeg håber vi får en god generalforsamling og herefter en hyggelig og fornøjelig aften.

Jeg vil starte med at fastslå at vi har overholdt vedtægterne ved at afholde 7 vinsmagninger inkl. denne generalforsamling.

Da jeg skulle til at skrive denne beretning følte jeg at jeg havde fuldstændig styr på hvilke emner vi har haft oppe og hvad der i øvrigt var foregået i den periode vi har været igennem, men tænkte alligevel at jeg hellere måtte kikke lidt i vore blade og hjemmeside for ikke at glemme noget.  Det var en fornuftig disposition.

Alle vores møder handler jo om vin og det kan jo i sig selv som emne være temmelig ensformigt. Vi prøver derfor fra bestyrelsens side, at gøre arrangementerne så forskelligartede som muligt, -vrider vores fantasi for at variere dem i både udførelse og indhold, så det fortsat er spændende og interessant at skulle af sted disse 7 gange om året.

Det er nok denne variation der var en udfordring da beretningen her skulle sammensættes. Ved hjælp af hjemmeside og blade fandt jeg jo ud af at vi startede sæsonen i august med teltmøde i Rindum for at checke årets høst hos Sanne og Flemming Fisker. En kannon aften som blev båret igennem af Ferdinand Piroth vine, men speciel og mindeværdig på grund af det lokale islæt, og den lokale drue.

Vi fortsatte med det lokale i oktober, hvor de vores egne drenge viste os deres ynglingsvine. En sindsygt medrivende oplevelse, som bør blive en tradition.

November og januar kan vel også betegnes som lokale, idet vi i november var på besøg hos Keld Hansen i hans jagthytte i Vemb. Et sted vi jo har besøgt nogle gange efterhånden.

 Her gik det ud over Australske vine fra Nugan, og i januar fik vi en belæring i vine fra Bandol af Jørgen Bæk-Mikkelsen.

Vi har ved flere lejligheder efterlyst medlemmernes engagement i forbindelse med nye arrangementer. Det er altid inspirerende når der er relationer af en eller anden art til de foredragsholdere vi har på besøg. Dette var tilfældet da vi i februar havde besøg af Strobel Vinimport, og i april af Pedersborg Vin. På hver sin måde et par spændende besøg, der på hver sin helt specielle måde præsenterede deres produkter.

Det sædvanlige indlæg om vores hjemmeside, skal vi da heller ikke snydes for. Den er jo næsten blevet en institution i sig selv, med sit eget liv. Det er med en hvis spænding man åbner for den efter en vinsmagning for at se hvad den gode Jørn har fundet det betimeligt at berige os med. De, der besøger vores hjemmeside, har lagt mærke til mange muntre indslag, der kan give stof til eftertanke, på en i øvrigt altid opdateret hjemmeside. Her er kreativitet og selvdrift, i ordenes egentlige betydning, som gør hjemmesiden atraktiv og har givet den det formål vi havde tiltænkt den. Stort set alle til-og frameldinger kommer i dag over hjemmesiden.

 Vi appellerer ofte om at vore medlemmer vil være behjælpelige med at rydde væk efter vore vinsmagninger da mange jo skal tidligt op dagen efter. Dette er ikke nødvendigt mere. Det forekommer i dag naturligt, at vi hjælpes ad når aftenen er ovre og det er vi naturligvis taknemmelige for. Vi vil gerne fra bestyrelsen sige tak for hjælpen.

Vi har en medlemsskare der ganske givet lægger vægt på en seriøs linie i vore vinsmagninger, men som også sætter det sociale samvær i højsædet. Denne kombination er med til at skabe den unikke vinklub, som Ringkøbing Druerne er. Vi har et fremmøde på ca. 70%, og det er vi meget stolte af. Vi vil gerne sige tak til medlemsskaren for jeres engagement og den trofasthed i viser klubben, og håber, at I også i fremtiden vil bakke op om vore vinsmagninger.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Vestjysk Bank fordi vi får lov til at benytte disse fantastiske lokaler for jeg ved ikke hvilken gang. Vi håber på,at vi kan regne med bankens velvilje fremover, da vi vil få svært ved at få tilsvarende andre steder, både lokalemæssigt og beliggenhedsmæssigt. Jeg håber Trine og Karsten vil vide at overbringe vores tak til banken.

Tak for godt samarbejde til en engageret bestyrelse og til vore supleanter.

Også tak til vores revisorer Henning Bro og Åge Bennedsgård, som med kyndig hånd har revideret regnskabet. En tak skal også lyde til revisorsuppleant Jan Andersen.

En særlig tak skal lyde til vores webmaster for det store arbejde har yder i forb. med vores hjemmeside.

Dette var formandens beretning.

Ringkøbing den 28. maj 2010

Ernst Madsen