Til forsiden

 

Formandens beretning ved Generalforsamlingen d. 30. april 2008

Velkommen til vinsmagning nummer 146?, og til den 20. ordinære generalforsamling. Velkommen til medlemmer og velkommen til gæster. Jeg håber vi får en hyggelig og fornøjelig aften her i Restaurant Stauning Havn. Dejligt at se så mange.

I betragtning af aftenens videre forløb, vil jeg tillade mig at gøre beretningen så kort og konkret som muligt, og blot nævne de vigtigste ting der er foregået i årets løb.

I det år der er gået har vi i afviklet 6 vinsmagninger, med denne generalforsamling som den syvende, sådan som vedtægterne foreskriver.

I bestyrelsen synes vi det har været et spændende år for Ringkøbing Druerne, og set ud fra den tilslutning der har været om vores arrangementer, har vi en formodning om at medlemmerne også har følt at smagningerne har haft den kvalitet og lødighed som ønskes som medlem af Ringkøbing Druerne.

 Året har været præget af, at det er et jubilæumsår, Der har været en del forberedelser og vores vision har været så vidt muligt at have resurser til at skabe denne jubilæumsfest, uden at det på nogen måde gik ud over vore vinaftener.

 Medlemsskaren er på ca. 60, og vi er ca. 40 mennesker i gennemsnit til vore smagninger. Det synes vi er et flot fremmøde, og vi vil gerne sige tak for den store opbakning. Det er lønnen i sig selv.

Da vi i sin tid startede med annoncører i medlemsbladet var det sådan set for at det kunne være et bidrag til bladet, men da vi i dag selv laver bladet, og da vi i dag har 11 annoncører er det i stedet blevet et væsentligt bidrag til vore klubaftener. Da vi samtidig afvikler disse i Ringkøbing Banks kantine uden at det belaster os økonomisk, spiller disse ting en ikke uvæsentlig rolle for vores økonomi. Jeg vil her gerne rette en stor tak til vore annoncører for deres uegennyttige støtte. En stor tak skal også lyde til Ringkøbing Bank for lån af deres kantine. Den er perfekt til formålet og ligger på den bedste plads i byen. Vi håber at vi også fremover kan fortsætte det gode samarbejde med både annoncører og Ringkøbing Bank

Der er i år ikke sket de store tiltag eller ændringer på vigtige punkter. Vi har brugt kræfterne på at sammensætte så gode smagninger som muligt.  

Jeg vil også gerne i år fremhæve vores hjemmeside, www.druekernen.dk  Dette være gjort for at så mange som muligt benytter den som kommunikationsforum mellem bestyrelse og medlemmer. Som bestyrelse har vi stor glæde af hjemmesiden. Når medlemmer meddeler sig via af hjemmesiden, har vi i bestyrelsen dokumentation, i modsætning til telefoniske aftaler.

Som sagt vil jeg pga. aftenens særlige karakter gøre denne beretning kort og undlade at kommentere de enkelte smagninger, og kort konstatere at dette er den sidste af syv gode aftener i denne sæson. Et par smagninger vil jeg dog fremhæve. Smagninger som vore medlemmer har sat deres præg på. Vi har tidligere arr. smagning hos Henny og Kresten og sidst hos Hilda og Jørgen. Oplevelser vi ikke glemmer…..Endvidere Septembersmagningen som nogle af vore piger tilrettelagde. De var alle er mindeværdig.

Lad mig bruge dette til endnu en gang slå et slag for en mere aktiv medlemsskare. Medlemmer der kunne tænkes at arr. en smagning, eller medvirke. Forslag til sammensætningen af smagninger, eller medlemsønsker til afvikling af dem. Brug vores hjemmeside.

Jeg har været inde på det: arbejdets glæde er lønnen i sig. Jeg vil gerne endnu engang sige tak for den store opbakning vi møder omkring vore arrangementer. Det er dejligt at arrangere noget, når folk gider komme. Vi vil gerne sige tak til medlemsskaren for jeres måde at være på, og håber, at I også i fremtiden vil bakke op om vore vinsmagninger.  Til sidst men ikke mindst: tak for hjælpen med afrydning og opvask, når vi slutter.

Tak for godt samarbejde til bestyrelsen

Pind .............................. Næstformand, praktisk, på valg og bliver svær at undvære

Inge-Lise Tanderup…..... Kasserer, initiativrig, entusiastisk

Trine Madsen…………… Vinmester, altid nærværende,og flittig

Agnethe Hansen………... Redaktør af bladet og  webmaster

Niels Jørgen Jakobsen ... Sekretær, engageret

Hilda Pedersen …….…… Suppleant, hjælpsom , engageret

Karsten Thomsen……….. Suppleant, hurtig og praktisk, loyal

Også tak til vores revisorer Henning Bro og Åge Bennedsgård, som også i år har fundet, at årsregnskabet giver et retvisende billede. En tak skal også lyde til vores revisorsuppleant Jan Andersen.

Rent praktisk, vil jeg sige at har man noget man vil sige, skal man henvende sig til Jan Abel som er toastmaster for aftenen.

Ringkøbing den 30. april 2008

Ernst Madsen